Mitä vuoto maksaa

MITÄ VUOTO MAKSAA?

Yksi vuotava tippa sekunnissa tekee lähes 10 m3 vuodessa. Oheisesta taulukosta saat käsityksen siitä, mitä erilaiset vuodot maksavat vuodessa. Puhtaan veden hintana on käytetty 1,67 €/m3 ja jäteveden hintana 3,50 €/m3 (hinta 1.5.2016). Mikäli alueella on myös jätevesiviemäriverkosto, on veden ja jäteveden hinta yhteensä 5,17 €/m3 (hinta 1.5.2016). Laskelmassa veden paineen on oletettuna olevan 5-6 bar.

HAVAITTAVA VUOTOVUODON KOKOVUOTO VUOROKAUDESSAVUOTO VUODESSAKUSTANNUS VUODESSA(vesijohto)KUSTANNUS VUODESSA(vesi+viemäri)
Ompelulangankokoinen vuoto- tiheä tippavuoto82 l30 m350,1 €155,1 €
Parsinneulankokoinen vuoto- ohut vesivirta820 l300 m3501 €1 551 €
Tulitikunkokoinen vuoto- WC:n jatkuva vuoto            8 m33 000 m35 010 €15 510 €
Lyijykynänkokoinen vuoto- jatkuva vesivirta80 m330 000 m350 100 €155 100 €

Lähde: Pietarsaaren Vesi. Luettavissa: http://www.pietarsaarenvesi.fi/faqfi.html